หน้าหลัก

ประกาศแจ้งการรายงานตัววิทยากรส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ประเวศ)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ทาง Google from

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOzo7l2w-3EYZmol41XxiZHfS7_yuo0-y_R89Y4SH1E4uGw/viewform?usp=sf_link

 

แจ้งข่าวผู้ที่สมัครเรียน
ขอแจ้งการเลื่อนการเปิดภาคเรียนใหม่
 ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลียนแปลง

 

หรือติดต่อโรงเรียน 02-3221-249

 

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน รุ่นที่ 1/2564 (รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ)
ทาง โรงเรียนขอเลื่อนการเปิดเรียนวิชานี้ ในรุ่นที่1 ไปเปิดเรียนในรุ่นที่ 2/2564

มีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อได้  02-3221-249


คอมสารสนเทศ-768x185อาหารขนมตัดผมชาย1-768x185แต่งหน้า1-768x185นวดแผนไทย-768x185ออกแบบเสื้อ1-768x185อังกฤษ-768x180เดินสายไฟฟ้า-768x185แต่งผมสตรี-768x185ซ่อมเครื่องยนต์-768x185จักรยานยนต์-768x185คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน1-768x185

โหลดใบสมัครเรียนแบบเขียนด้วยตัวเอง

media

 

สถานที่เรียนและห้องเรียน

โรงเรียนในเครือ