หน้าหลัก

new
แจ้งข่าวผู้ที่สมัครเรียน
ขอแจ้งการเลื่อนการเปิดภาคเรียนใหม่
 เป็น 1ก.ค.64
ไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ทุกหลักสูตร

หรือติดต่อโรงเรียน 02-3221-249

 

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน รุ่นที่ 1/2564 (รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ)
ทาง โรงเรียนขอเลื่อนการเปิดเรียนวิชานี้ ในรุ่นที่1 ไปเปิดเรียนในรุ่นที่ 2/2564

มีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อได้  02-3221-249


คอมสารสนเทศ-768x185อาหารขนมตัดผมชาย1-768x185แต่งหน้า1-768x185นวดแผนไทย-768x185ออกแบบเสื้อ1-768x185อังกฤษ-768x180เดินสายไฟฟ้า-768x185แต่งผมสตรี-768x185ซ่อมเครื่องยนต์-768x185จักรยานยนต์-768x185คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน1-768x185

โหลดใบสมัครเรียนแบบเขียนด้วยตัวเอง

media

 

สถานที่เรียนและห้องเรียน

โรงเรียนในเครือ