หน้าหลัก

รับสมัครเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รายงานตัว วันที่ 31 สิงหาคม 2565

  • รอบเช้า  เวลา  09.00 น.
  • รอบบ่าย เวลา  13.00 น.
  • รอบคำ่   เวลา  17.00 น.

เปิดเรียน  วันที่ 1 กันยายน 2565 

 

 

รับสมัครเรียนวันอาทิตย์  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รายงานตัว และเปิดเรียน วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

 

                             

ติดต่อสอบถามโทร  02-3221-249


คอมสารสนเทศ-768x185อาหารขนมตัดผมชาย1-768x185แต่งหน้า1-768x185นวดแผนไทย-768x185ออกแบบเสื้อ1-768x185อังกฤษ-768x180เดินสายไฟฟ้า-768x185แต่งผมสตรี-768x185ซ่อมเครื่องยนต์-768x185จักรยานยนต์-768x185คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน1-768x185

โหลดใบสมัครเรียนแบบเขียนด้วยตัวเอง

media

 

สถานที่เรียนและห้องเรียน

โรงเรียนในเครือ